Aktuální vydání

leden/únor 2020

Editorial

Už roky si nedávám předsevzetí. Nechci se trápit tím, že je nesplním. Mnohem jednodušší je nadšeně přivítat nový rok a radovat se ze všeho, co mi přinese.

A kupodivu to funguje. Nestresuji se, chválím se za vše, co se mi podaří, a netrápím se tím, co mi nejde. Zjistila jsem, že není vůbec špatné přiznat si své nedostatky. Přijmutí své nedokonalosti mi umožňuje posouvat se dál. A úplně nejvíc mi pomáhá vděčnost. Jsem vděčná i za maličkosti, za svůj život, za lásku v něm, za své děti a všechny naplněné dny. Má vděčnost mne velice osvobozuje. Zkuste to také. Buďte vděční za každý den, kdy se na vás někdo usměje, poděkuje vám. Za chvíle, kdy se něco nového naučíte, poznáte a pochopíte.

Stejně tak je to s naším časopisem. Vzniká vlastně za pochodu. S každým dalším číslem objevuji své skryté rezervy a jsem vděčná za tu možnost. Velice mne těší vaše zpětné reakce, kdy mi píšete, co se vám v časopise líbí a jaké projekty by vás zajímaly, protože váš názor je pro nás velice důležitý. Vy jste ti, na které myslím, když přemýšlím, co pro vás připravit. Abych vás inspirovala, zaměstnala vaše ruce, které dají možnost uvolnit myšlenky a relaxovat. Jsem vděčná za to, že tvoření provází celý můj život a dává mi smysl a umožňuje mi rozdávat radost dál.

Přeji vám příjemný a tvořivý nový rok a děkuji, že mi dáváte možnost být vděčná.

Monika Brýdová, šéfkreativec